Жани Май се хвърля към Джези: „Намерих си равен“

„Той е визионер, страхотен лидер и невероятен слуга на своята общност.“