Брайън Денехи казва, че е 'извън веригата'

„Истината е, че така или иначе вече нямам такъв обществен призив. Повечето хора мислят, че съм мъртъв на 10 години. '